Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn: in elke activiteit en ieder werkproces binnen Circet besteden we er aandacht aan. Van alle betrokkenen – leidinggevenden, medewerkers en onderaannemers – verwachten we dat ze er in de praktijk naar handelen, het goede voorbeeld geven en ons beleid mee uitdragen.

Over ons     Werken bij Circet

We creëren een veilige en gezonde werkplek

 • Werken bereiden we grondig voor en we maken heldere werkinstructies. Van alle mogelijke werkgerelateerde risico’s voeren we diepgaande analyses uit.
 • Om alle risico’s zeker onder controle te hebben, voeren onze medewerkers in elke nieuwe werksituatie een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
   
 • Al onze medewerkers worden opgeleid om veilig en gezond te werken (bv. kennis van de risico’s, correct gebruik van PBM’s, correct handelen in noodsituaties).
 • We zetten in op bewustwording om een zo hoog mogelijk niveau van intrinsieke veiligheid te bereiken.

We dragen zorg voor het milieu

 • Het dak van ons hoofdkantoor is bedekt met zonnepanelen.
   
 • We werken intensief samen met erkende afvalophalers en -verwerkers om de verschillende reststromen van onze activiteiten optimaal te recycleren.
   
 • We trainen onze medewerkers om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten zo beperkt mogelijk te houden.
 • Ons wagenpark beschikt over een ECOnetic-label en stap voor stap schakelen we onze vloot over op milieuvriendelijke brandstof. Waar mogelijk vervangen we bestelwagens door alternatieve transportmiddelen (bv. elektrische bakfietsen).

Certificeringen

We zijn VCA**-gecertificeerd en voldoen aan ISO-norm 9001 en willen in 2023 ISO 22301 – certificaat behalen voor Business Continuity Management. Daarnaast zijn we ISO 14001-gecertificeerd (1), BRL 7000- protocol 7004 (1) en willen in 2024 het ISO 45001-certificaat behalen voor veiligheid en milieu. Voor onze inspanningen op het vlak van milieu en ethisch handelen kregen we het Ecovadis-label.

(1) enkel voor Circet Nederland
(2) enkel voor Circet België

We werken samen met gelijkgestemde partners

Van onze onderaannemers of andere partners verwachten we dat ze veiligheid, gezondheid en milieu even hoog in het vaandel dragen als wij. Al onze samenwerkingscontracten bevatten veiligheidsbepalingen. We screenen onze partners grondig en evalueren hen jaarlijks.

We werken alleen samen met partijen die, net als wij, VCA-gecertificeerd zijn en met gecertificeerde medewerkers werken. Is dat niet het geval, dan krijgt de onderaannemer in kwestie de kans om in onze Circet Academy de nodige opleidingen te volgen.

We blijven onze processen continu verbeteren

 • Ons team van gecertificeerde interne auditors voert op maandbasis verschillende verbeteraudits uit. Dagelijks krijgen onze medewerkers werkplekinspecties en nemen we aangepaste maatregelen om de veiligheid verder aan te scherpen.
 • Met onder meer werkplekinspecties, Toolbox-meetings en bewustwordingscampagnes blijven we veilig, gezond en milieuvriendelijk werken boosten.
 • Ook met onze opdrachtgevers bespreken we mogelijke optimalisaties, van efficiëntere werkprocessen tot en met milieuvriendelijker materiaalgebruik.