Dit platform kan enkel gebruikt worden voor het melden van gedrag in strijd met het algemeen belang. Gelieve voor andere doeleinden (onder andere commerciële vragen, alsook klachten) het contactformulier te gebruiken.

Elke werknemer, klant en andere belanghebbende kan anoniem ongepast, frauduleus of niet-nalevend gedrag met het algemeen belang of de wet binnen Circet Benelux melden via een signaleringsplatform. De melder geniet van alle wettelijke garanties voor bescherming en vertrouwelijkheid die van toepassing zijn op klokkenluiders.

Ga naar het Signaleringsplatform

 

Gedragscode tegen corruptie

Circet Benelux, net als alle andere dochterondernemingen van de Circet-groep in de Benelux en wereldwijd, verbindt zich ertoe de hoogste normen van ethiek en integriteit te handhaven in al haar activiteiten en onder alle omstandigheden.

Lees de Gedragscode van Circet