Als netwerkeigenaar wil je maximale beschikbaarheid. Of het nu om een telecomnetwerk, laadpaal of andere onbemande locatie gaat. Daarnaast moet je het overzicht bewaren over je assets. De oplossing? Een deskundig team én een Network Operations Center dat 24/7 actief is. Daarom is Circet de uitgelezen partner voor netwerkbeheer en onderhoud.  

Over ons     Werken bij Circet

Wat je mag verwachten

Maximale beschikbaarheid

Continuïteit op het vlak van netwerk en dienstverlening: dát is wat klanten verwachten. Daarom monitoren we alle infrastructuur 24/7 vanop afstand en grijpen we tijdig in bij incidenten om netwerkuitval te voorkomen. Ook bij werkzaamheden en stroom- storingen houden we gebruikers online. Circet werkt dus zowel correctief als preventief.

Asset management

Als netwerkeigenaar is het een hele uitdaging om het overzicht te bewaren over al je assets. Reken daarvoor op Circet. We brengen het netwerk én de infrastructuur in kaart. En verwerken al die gegevens in je netwerk- administratie. Zo zie je alles helder.

Toegangsbeheer

Wie heeft er toegang tot de PoP-locaties en andere technische ruimtes? En welke werkzaamheden voert iedereen daar uit? Vertrouw het toegangsbeheer toe aan Circet. We beheren de toegang en verlenen de operatoren of derden toestemming om een locatie te betreden. Het resultaat? Gemoedsrust en continuïteit.

De troeven van het NOC van Circet

  • 24/7 monitoring op afstand 

  • Ondersteuning door ervaren technische experts 

  • Eigenaarschap: we beheren elk netwerk alsof het ons netwerk is 

  • Deskundigheid in FttX- en HFC-netwerken 

  • Jarenlange ervaring in toegangsbeheer 

  • Ruime kennis van hard- en software, elektrotechniek & elektronica en bouwkunde 
  • Meer dan tickets afhandelen: we gaan op zoek naar de oorzaak (Root Cause Analysis)  
  • Proactief advies over oplossingen die écht nodig zijn 
  • Partner voor ervaren netwerkeigenaars en nieuwe spelers

In 5 stappen naar een efficiënt beheer van je netwerk

Beproefde methode voor je glasvezelverbinding
Om het netwerk maximaal beschikbaar te houden, reken je op ons beproefde plan van aanpak. Of het nu om een onvoorziene storing of gepland onderhoud gaat, een uitgekiend draaiboek staat garant voor een snelle oplossing.

Nulmeting

Netwerk in kaart

Onze specialisten bezoeken je bovengrondse locaties en brengen de ondergrondse netwerken in kaart. We bekijken hoe het netwerk in elkaar zit, onderzoeken de staat ervan en identificeren potentiële risico’s en verbeterpunten. 

Ontwerp systeem

De passende oplossing

Samen bekijken we welke tools het meest geschikt zijn: onze oplossingen of eigen systemen. We integreren alles in één gebruiksvriendelijk en performant systeem voor netwerkonderhoud en beheer. 

Aan de slag

24/7 monitoring

Wanneer je het netwerkbeheer aan Circet hebt toevertrouwd, gaan onze experts op kantoor en in het veld aan de slag. Ze monitoren het netwerk en zorgen voor de administratieve vastlegging ervan. 

Correctieve interventies

Snel reageren voor maximale uptime

Bij een risico op uitval of een probleem met de toegang tot locaties waarschuwen onze remote systemen onze experts meteen. We brengen je onmiddellijk op de hoogte van de situatie. Een expert komt ter plaatse om het risico in te schatten, waarna we ons plan van aanpak voorstellen. Vervolgens stellen we on-site alles in het werk om de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren, zodat eindgebruikers geen last hebben van downtime. Nadien starten we een onderzoek naar de oorzaak van het incident.  

Preventief onderhoud

Het netwerk voortdurend verbeteren

Doordat we het netwerk continu monitoren en je locaties onderhouden, hebben we zicht op potentiële risico’s én verbeterpunten. Merken we een van beide op, dan brengen we je onmiddellijk op de hoogte. Ons NOC formuleert preventie-adviezen die de kwaliteit van het netwerk te verhogen. Akkoord met ons voorstel? Dan plannen we de nodige interventies. Die voeren we uit in nauw overleg. Na afloop van de werken zorgen we ook voor de administratieve afhandeling van de netwerkwijzigingen. 

 

 

Safety first!

Veiligheid is ons stokpaardje

Onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd en voeren op elke projectlocatie steevast een LMRA (Last Minute Risk Analysis) uit. Aan de hand van Toolbox-meetings houden we de vinger aan de pols. Ook verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. In de Circet Academy leiden we onze mensen op en bootsen we realistische werksituaties na om (nieuwe) medewerkers attent te maken op eventuele risico’s en gevaren.

Ik wil meer weten!

Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn: in elke activiteit en ieder werkproces binnen Circet besteden we er aandacht aan.

Bavo De Cock, CEO - Circet Benelux