Neem contact met ons op
Verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met een *.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden door Circet (als verantwoordelijke voor de verwerking) verwerkt om aan uw verzoek te voldoen. U beschikt over een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en, in voorkomend geval, een recht van overdraagbaarheid en verzet, dat u kunt uitoefenen op het volgende adres privacy@circet.be De velden van het formulier gemarkeerd met een * zijn verplicht. Anders kan Circet geen gevolg geven aan uw verzoek.

Maak een melding

Verwittig ons van gedrag dat in strijd is met het algemeen belang:

In de Benelux
In andere landen

Gedragscode tegen anti-corruptie

Voor ethisch verantwoord ondernemen
Raadpleeg hier de gedragscode tegen corruptie van Circet