Een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers, hun leidinggevenden en onderaannemers is een basisvoorwaarde voor topresultaten. Om die te waarborgen, heeft Circet een cultuur van transparantie en openheid: we maken tijd om elkaar te leren kennen en geven ruimte om continu te verbeteren.

Over ons     Werken bij Circet

We luisteren naar elkaar

We willen dat iedereen zich goed voelt op onze werkplekken. Daartoe zetten we heel wat stappen: we leiden om te beginnen onze medewerkers op om veilig en gezond te werken. Maar we praten ook met elkaar: tijdens vaste overlegmomenten leren we de behoeften van onze medewerkers en onderaannemers echt kennen. Zij horen van ons wat zij kunnen verbeteren, en omgekeerd, wij van hen.

Beleidsverklaring

Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn zijn de kern van onze bedrijfsvoering. Dat verklaart ook onze CEO Bavo De Cock in zijn beleidsverklaring.

We controleren (en worden gecontroleerd)

Maar voorlichten volstaat niet, we gaan ook kijken. Onze aparte QHSE-dienst (Quality, Health, Safety & Environment) voert maandelijks werkplekinspecties uit. Los daarvan doen al onze leidinggevenden dagelijks controles, bijvoorbeeld op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, in hun eigen team. En ook wij laten ons door externe onafhankelijke partijen en opdrachtgevers controleren om ons werk zo goed mogelijk te doen: onze vele certificeringen (ISO 9001, VCA**, Ecovadis) zijn een bewijs van de mooie scores die we daarbij halen.

Voortdurend blijven verbeteren

Natuurlijk blijven we werken aan veiligheid en gezondheid. Zo willen we in 2023 het ISO-22301 – certificaat behalen voor Business Continuity Management Daarmee bieden we disruptieve gebeurtenissen het hoofd. In 2024 staat het ISO-45001 certificaat voor veiligheid en ISO-14001 voor milieu op het programma in België. In Nederland zullen we − eveneens in 2023 − stappen zetten naar een certificering voor ISO 14001 en de voorbereidingen treffen voor de ISO-22301 en ISO-45001.

We maken duidelijke afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden. We doen er alles aan om misbruik in de kiem te smoren met uniforme aannemingsovereenkomsten, met strenge clausules over RSZ- en fiscale inhoudingsplichten. Niet in orde met de sociale- en veiligheidswetgeving? Dan zeggen we het contract op – iets wat we helaas al hebben moeten doen.

Al onze onderaannemers ondertekenen ook onze code of conduct tegen corruptie en wanpraktijken op de werkplek. We vragen de contactgegevens van hun interne en externe preventiediensten steeds onmiddellijk op.

Wie werkt voor ons?

Op de werkplek registreert iedereen zich via Checkinatwork (BE) of Keesing (NL), waarmee we ervoor zorgen dat we voldoen aan de wet- en regelgeving. En tijdens werkplekbezoeken voeren we zelf heel wat personeelscontroles uit. Op die manier houden we een goed zicht op iedereen die voor ons werkt.

Iedereen kan misbruik melden

Ondanks alles toch een misbruik of wanpraktijk gesignaleerd? Iedereen – intern of extern – kan het melden via ons klokkenluidersportaal. Meldingen komen rechtstreeks terecht bij ons hoofdkantoor en worden grondig onderzocht. Stellen we effectief misbruik vast, dan stoppen we de samenwerking met de onderaannemer en brengen we onze klant op de hoogte.

Heb je nog vragen over ons transparantiebeleid? Neem contact met ons op.