Circet Benelux wil maatschappelijk relevant blijven en duurzaam zakendoen. Dat doen we onder meer met schenkingen aan goede doelen en te zorgen voor een diverse en milieuvriendelijke werkomgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Omdat wij het verschil willen maken

Samenwerking met ngo’s, stichtingen en andere non-profitorganisaties

Ieder jaar schenkt Circet Benelux aan een aantal goede doelen: de Warmste Week, RodeNeuzenDag, Kom op Tegen Kanker,... Op initiatief van één van de medewerkers stuurt Circet Benelux ook IT-materiaal naar een school in Gambia. Onze medewerkers, klanten en leveranciers worden bij deze acties betrokken.

Aandacht voor diversiteit

Bij Circet Benelux werken meer dan twintig verschillende nationaliteiten. Samen met de VDAB staat Circet Benelux op jobbeurzen in diverse regio’s om zo breed mogelijk te rekruteren. Circet Benelux biedt ook IBO-trajecten in België en werkstages in Nederland aan. Tijdens deze individuele beroepsopleidingen leiden onze technici de stagiairs op gedurende drie maanden. Negentig procent van deze jongeren kan en wil na zo’n stage vast bij Circet Benelux werken.

Aandacht voor competentieontwikkeling

Circet Benelux richtte een eigen Academy op, waar medewerkers opleidingen kunnen volgen. Naast de theorie is er vooral praktijk. Medewerkers krijgen financiële en praktische steun om certificaten te behalen. Technici zetten hun opleiding in de praktijk in onze Circet Academy. In deze zelfgebouwde trainingcenters worden realistische werksituaties nagebootst. Circet Benelux werkt ook samen met scholen in België en Nederland. Ieder jaar kunnen een twintigtal schoolverlaters enkele weken tot twee maanden meelopen met field engineers om zo veel mogelijk bij te leren uit de praktijk. 

Voor wie al een tijdje bij Circet Benelux werkt, is er het ‘High Potentials Programme’ dat medewerkers met talent en ambitie de juiste opleidingen geeft, zodat ze binnen het bedrijf een carrièresprong kunnen maken. 

Aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving

Circet Benelux is VCA-gecertificeerd voor België, Nederland en Luxemburg. Het betekent dat onze medewerkers op regelmatige basis bewijzen dat we een veilige, gezonde en milieuvriendelijke organisatie zijn. Dit certificaat behaalden we onder andere door een LMRA (Laatste Minuut Risico-Analyse) voor iedere nieuwe werksituatie in te voeren. Iedere medewerker evalueert aan de hand van deze checklist bij aankomst meteen hoe veilig de werkomgeving is, waar de gevaren zijn en welke risico’s hij of zij uit de weg kan gaan.

Om het VCA-label te behouden, organiseren we meermaals per jaar zogenaamde Toolbox-meetings om veiligheid onder de aandacht te brengen. In deze meetings is extra aandacht voor verkeersveiligheid, omdat vele van onze medewerkers vaak onderweg zijn. Hiervoor werken we samen met Drivolution, de specialist in vlootpreventie. Drivolution houdt de ongevallenstatistieken van onze vloot nauwlettend in de gaten en leidt bestuurders individueel op of corrigeert waar nodig. 

Corporate governance en eerlijk zakendoen

Circet Benelux heeft een EcoVadis-label. EcoVadis is een internationale organisatie die objectief de MVO-score van bedrijven meet en deze helpt te verbeteren. Jaarlijks neemt Circet Benelux drie dagen de tijd om een audit uit te voeren rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het doel is om de organisatie steeds te blijven verbeteren en de EcoVadis-score ieder jaar te laten stijgen. 

Bescherming van het milieu

Het wagenpark van Circet Benelux heeft een ECOnetic-label. Dit betekent dat alle wagens minder CO2 uitstoten en efficiënter met hun brandstof omgaan. Ook de bestuurders van Circet Benelux leren ecologisch rijden, onder andere door de trainingen van Drivolution. Momenteel wordt bekeken hoe Circet Benelux de bestaande vloot kan vervangen door wagens die op alternatieve brandstof rijden.

In alle Benelux-kantoren wordt afval netjes gescheiden en zo veel mogelijk gerecycleerd. Het dak van het hoofdkantoor is bedekt met zonnepanelen.

Bescherming van de consument en duurzame klantenrelaties

Circet Benelux heeft een Data Protection Officer in huis die onder meer waakt over de gegevensbescherming van klanten en medewerkers (GDPR). Circet Benelux wil ook de continuïteit voor klanten garanderen door haar medewerkers werkzekerheid te bieden. Wanneer de focus van een project wijzigt, kunnen medewerkers zich bijscholen of gaan we op zoek naar een betere plek voor hen in het bedrijf. Ook bij overnames proberen we zo veel mogelijk medewerkers te behouden.

Eerlijke en transparante communicatie

Zowel intern als extern probeert Circet Benelux op regelmatige basis te communiceren, onder andere door de interne en externe website, digitale nieuwsbrieven, sociale media,... Ook bij overnames gebeurt de communicatie direct en volledig, zowel met de medewerkers als met leveranciers en klanten. Bovendien staat de deur naar de directie altijd open, voor iedereen. Ondanks een 2.000-tal medewerkers, blijft de structuur en de visie die van een ambitieuze kmo waarin iedereen op ieders advies kan rekenen.